Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelők

Ivanics Réka egyéni vállalkozó
8380 Hévíz, Fecske u. 58/3
Adószám: 63963744-1-34
Telefon: +36 30 9374-258
E-mail: info@eponawebdesign.hu
Szakképzettség: OWT Prémium webdesigner tanfolyam

Péter Zoltánné egyéni vállalkozó
2400 Dunaújváros, Hold utca 8. 1/3.
Adószám : 68792105-1-27
Nyilvántartási szám: 52259982
Telefon: +36 702500-173
E-mail: info@eponawebdesign.hu
Szakképzettség: Mérnökinformatika – Szoftverfejlesztő szak
Iskola: Dunaújvárosi Egyetem

Tárhelyet biztosítja

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Telefon: +36 1 700 4140
Email: info@tarhelypark.hu
Iroda címe: 1122 Gaál József út 24.

Péter Zoltánné és Ivanics Réka a honlap üzemeltetők ezúton tájékoztatja önt a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatukról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseikről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
A Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ezúton tájékoztatjuk önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, mint cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Külső szolgáltató

Az Adatkezelők által, a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy
kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjaihoz, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

Az oldal tulajdonosaik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, – annak minden fázisában – megfeleljen a jogszabályoknak. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működnek együtt.
E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő),
clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

E célra általunk használt külső szolgáltatók:

https://mailchimp.com/
Google Analytics
gmail.com

Szolgáltatás feltételei:

https://mailchimp.com/legal/
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

Tárhely

A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az adatkezelők külső szolgáltatónak tekinti azon felhasználókat, akik az adatkezelők által biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen.
Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelők mint szolgáltatók a felhasználó részére felületet biztosítanak, az ezen felületen kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.

E célra általunk használt külső szolgáltató: https://tarhelypark.hu/
Adatvédelmi szabályzata: https://tarhelypark.hu/aszf/

cookie

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Egyes cookie-k magának a honlapnak a védelmében futnak, ezek kikapcsolása nem lehetséges.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik. A honlap üzemeltetőjeinek kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltatók és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. A megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk. A megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásával történik.

A megrendeléskor vagy hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat, az eponawebdesign.hu üzemeltetői saját belső felhasználásukra, statisztikák készítése céljából elemezhetik, illetve azokat saját marketing és promóciós céljaikra felhasználhatják. Az adatokhoz kizárólag az eponawebdesign.hu üzemeltetői és munkatársai férhetnek hozzá, az adatokat 3. félnek nem adjuk ki.

Az adatkezelés időtartalma

A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri, vagy maximum a törvényileg előírt számlaadási kötelezettség teljesítésének feltételéig. Az adatok eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelők postacímén vagy az info@eponawebdesign.hu e-mail címen. A felhasználó kérését az adatkezelők legkésőbb 5 munkanapon belül teljesítik.

Adatfeldolgozás, adatokhoz hozzáférők köre

A honlap üzemeltetői nem adják el, nem adják bérbe és semmilyen formában nem bocsájtják rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállalnak kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelők és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelők nem adnak át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelők az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználók e-mail címe.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelők, kérésre 25 napon belül e-mailben tájékoztatást adnak az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelők levelezési címén, az info@eponawebdesign.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését. A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelők levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőktől semmilyen további információt, ajánlatot kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is. A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelők által küldött – e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az info@eponawebdesign.hu e-mail címen. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

Szerződés létrejötte estén, a jogszabályban előírt tárolási idő végéig, a teljes adattörlés nem lehetséges. Ez esetben csak a kötelezően megtartandó adatok kerülnek tárolásra.

A látogató adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.5.
Tel: 36/1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kikötés

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatukat megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Felelősség

Az üzemeltetők nem vállalnak felelősséget az eponawebdesign.hu honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Linkek

Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Hírlevél

Az eponawebdesign.hu oldalon történő kapcsolatfelvételkor minden 16. életévét betöltött felhasználó feliratkozhat a hírlevelünkre. Erről azonban bármikor, a hírlevélben lévő leiratkozás hivatkozásra kattintva leiratkozhat. Az adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.